Zaradi dolgoletnih izkušenj NLZOH z raziskovanjem patogenov v odpadni vodi, so v Oddelku za javnozdravstveno mikrobiologijo Ljubljana takoj začeli metode za odkrivanje RNK SARS-CoV-2, s katerimi so nato odkrili RNK SARS-CoV-2 v odpadni vodi Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja UKC Ljubljana.

In accordance with the provisions of the Ordinance amending the Ordinance on imposing and implementing measures to prevent the spread of COVID-19 at the external border crossings and at control points at the internal borders of the Republic of Slovenia of 30 September 2020 (entry into force on 1 October 2020), we hereby publish the list of laboratories that have been recognised as appropriate.

NLZOH je skupaj z NIJZ in ARSO organiziral 5. srečanje PODNEBJE, OKOLJE IN ALERGIJE, ki je potekalo v Celju 4. junija 2019. Na srečanju smo izpostavili pomen večletnega sledenja stanju okolja in zdravja, dostopnost informacij javnosti. Z interdisciplinarnim pristopom izboljšamo kakovost informacij.
V sklopu evropskega tedna trajnostnega razvoja bomo na NLZOH organizirali dogodek PODNEBJE, OKOLJE IN ALERGIJE, ki bo ki bo 4. junija 2019 ob 15.30 na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, Območna enota Celje, Ipavčeva 18, Celje. Vabljeni!
NLZOH je v sodelovanju z Medobčinskim uradom za varstvo okolja Mestne občine Maribor raziskal kakovost
treh naravnih izvirov, ki jih občani pogosto uporabljajo kot vir pitne vode.

Dokument najdete tukaj.