Evropski teden trajnostnega razvoja, ki se odvija med 30. majem in 5. junijem, letos poteka že petič. Evropski teden prispeva k uresničevanju ambicioznih 17 trajnostnih razvojnih ciljev, zastavljenih v globalni Agendi za trajnostni razvoj do leta 2030.

Povezanost med okoljem in zdravjem v današnjem času pridobiva nove dimenzije. Govorimo o življenjski izpostavljenosti posameznika različnim dejavnikom zunanjega in notranjega okolja. Podnebne spremembe, urbanizacija, izguba biotske raznovrstnosti vplivajo na vire, izpuste in koncentracije alergenov in onesnaževal zraka, s katerimi se sooča naše zdravje.

Vabljeni na dogodek.