Stanje na področju okolja in zdravja spremljamo s kazalci okolja, dostopni so na spletnih straneh ARSO. Z njimi je na razumljiv način prikazan vpliv onesnaženega okolja na zdravje ljudi. Informacije, ki jih kazalci vsebujejo, so namenjene podpori odločanju ter splošni javnosti, za boljše razumevanje problematike. Ker so kazalci razviti v skladu z metodologijo Svetovne zdravstvene organizacije, so mednarodno primerljivi.

Andreja Kofol Seliger (NLZOH, Skupina za aerobiologijo) je predstavila meritve cvetnega prahu v Sloveniji in letno ter dnevno dinamiko obremenitve zraka, prenos cvetnega prahu v notranje prostore, obremenitve v večnadstropnih stavbah, opozorila je tudi na urejanje nizko alergenih vrtov in možnega zmanjšanja izpostavljenosti cvetnemu prahu. Delavnico o cvetnem prahu sta vodila Anja Simčič in Tom Koritnik, prikazano je bilo vzorčenje in analiza aerobioloških vzorcev.

Diagnostiko, potek bolezni in možnosti zdravljenja alergijske bolezni je razložila Andreja Pečnik iz Bolnišnice Topolšica. Za opredelitev ali gre res za alergijo in potrditev kaj je vzročni alergen, je pogosto potrebno vložiti veliko truda, tako bolnikovega kot zdravnikovega.

Tanja Cegnar (ARSO) je predstavila raznolike vremenske vplive. Poudarila je, da podnebne spremembe niso odmaknjene v prihodnost, ampak se dogajajo zdaj in tu. Za učinkovito prilagoditev, moramo poznati vplive posameznih od povprečja izstopajočih vremenskih razmer na okolje in življenje na našem planetu.

O podnebnih spremembah in vplivu vročinskih valov na zdravje je predavala Ana Hojs (NIJZ). Podnebne spremembe najbolj prizadenejo ranljive skupine: otroci, starejši, ljudje s kroničnimi obolenji, revni, delavci na prostem, ženske, prebivalci, ki živijo v velikih mestih in na območjih z večjim tveganjem za vplive podnebnih sprememb. Simona Uršič (NIJZ) je izpostavila najpomembnejši javnozdravstveni problem na področju okolja - onesnažen zrak in pomen ozaveščanja javnosti ter dostopnost priporočil za ravnanje ob povišanih koncentracijah ozona, delcev in spremljanje trenutnega stanja v Sloveniji in regionalno za Celje.

Na podlagi prispevkov je bil pripravljen zbornik srečanja, ki je dostopen na povezavi.