Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor skladno z določbami Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18, 79/18 in 61/2020 - ZDLGPE  – v nadaljevanju ZSPDSLS-1) in Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) objavlja

JAVNO DRAŽBO ZA PRODAJO NEPREMIČNIN

Dokumentacija:

...
Naziv DM: ANALITIK V LABORATORIJSKI MEDICINI III - PRIPRAVNIK
Lokacija zaposlitve: Koper
Opis DM: ANALITIK V LABORATORIJSKI MEDICINI III-CMM-KOPER.docx
Naziv DM: ANALITIK V LABORATORIJSKI MEDICINI III
Lokacija zaposlitve: Maribor
Opis DM: ANALITIK V LABORATORIJSKI MEDICINI III-COZ-MARIBOR-kemijski.docx