(za setev ter za prehrano ljudi in živali)

Evropski sklad za regionalni razvoj

Trajanje projekta: 1.1.2019-31.12.2021

OPIS OPERACIJE

Vodilni partner projekta je podjetje INTERKORN d.o.o. Ostali konzorcijski partnerji so IJS, TRAC d.o.o., ŽIPO Lenart d.o.o., Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, KGZS-ZAVOD MB. Aktivnosti znotraj projekta se bodo izvajale med 1.1.2019 in 31.12.2021.

Operacija bo doprinesla k povečani inovacijski aktivnosti podjetij s prenosom znanj iz znanstveno raziskovalnih organizacij v gospodarstvo. Do danes se plazemska tehnologija še ni uporabljala za tako pomembno in tehnološko zahtevno operacijo obdelave semen

...

Trajanje projekta: 1.10.2016-30.9.2017

Povzetek

Raziskave na področju javnega zdravja in prehrane pomenijo dolgotrajno naložbo v zdravje prebivalstva in podpirajo povezovanje ukrepov za preprečevanje bolezni cele populacije. Predlog raziskovalnega projekta celostno obravnava zagotavljanje varne uporabe industrijske konoplje v živilih, še posebej prehranskih dopolnilih. Nosilci živilske dejavnosti šele s spremembo Pravilnika o pogojih za pridobitev dovoljenja za gojenje konoplje in maka, smejo uporabljati vrste Cannabis sativa, pri katerih vsebnost tetrahidrokanabinola (THC) ne presega 0,2% v suhi snovi rastline, za proizvodnjo običajnih živil in prehranskih dopolnil. Živila, ki vsebujejo ali so v celoti izdelana

...

Trajanje projekta: 1.10.2016-30.9.2017

Povzetek

Vse več je epidemioloških dokazov o povezavi med izpostavljenostjo ultra‐finim delcem ali nanodelcem in kardiorespiratornim zdravjem, ter zdravjem živčnega sistema. K splošnemu onesnaženju zraka z ultra‐finimi delci v določeni meri pripomorejo tudi ognjemeti. Za doseganje različnih efektov in barv se pri izdelavi pirotehničnega izdelka oziroma ognjemeta uporabljajo različne kemikalije, ki običajno vsebujejo fosfor, kalij, kalcij, svinec, magnezij, aluminij, silicij, železo, baker, barij, natrij, molibden. Pri eksploziji se iz pirotehničnega izdelka silovito sprostijo v zrak v obliki plinastih reakcijskih produktov in ultra‐finih delcev, ki nastanejo pri

...

Trajanje projekta: 1.10.2016-30.9.2019

Povzetek

Neustrezna raba in ravnanje s kemikalijami, njihovimi ostanki in odpadki, ki vsebujejo kemikalije, ter živili, pitno vodo in s predmeti splošne uporabe, ki te kemikalije vsebujejo v manjših koncentracijah (npr. kozmetika, igrače), lahko negativno vplivajo na zdravje. Nevarnost je poleg lastnosti kemikalije, poti vnosa oz. stika, odnosa med odmerkom in učinkom odvisna tudi od genetske občutljivosti, starosti, spola, poklica, prehranskih navad, razvad, bolezenskih stanj izpostavljenega organizma. Nosečnice, otroci in mladostniki predstavljajo posebej ranljive skupine prebivalstva, pri katerih je zaradi rasti in razvoja organizma ter specifičnih fizioloških značilnosti

...

Interreg Slovenija-Avstrija 2014-2020

Trajanje projekta: 01.7.2016-30.6.2019

Povzetek

Skupni izziv predstavlja dolgoročno zagotavljanje kakovosti teles podzemne vode na obeh straneh Mure, ki so po eni strani podvržena intenzivni kmetijski uporabi, po drugi strani pa se jih uporablja kot zbiralnik za oskrbo s pitno vodo. Splošni cilj je vzpostavitev čezmejnega sodelovanja za trajnostno ohranjanje in izboljšanje kakovosti spodnje Mure in povezanih teles podzemne vode, z namenom dolgoročno ohraniti dobro kakovostno stanje podtalnice. To bo pozitivno vplivalo tudi na stanje površinske vode reke Mure na obmejnem območju v dolžini 67 km. Neposredni učinki temeljijo na celovitem delovanju

...