Interna oznaka:25-OMP210920-02
Predmet: MATERIAL ZA PREIZKUŠANJE     
Vrsta postopka: Omejen postopek
Status: Objavljeno

Interna oznaka:17-NMV210820-02
Predmet:DOBAVA MIKROBIOLOŠKIH ZAŠČITNIH KOMOR   
Vrsta postopka: Naročilo male vrednosti
Status: Objavljeno

Interna oznaka:19-OMP010920-02
Predmet: DOBAVA DDD PREPARATOV     
Vrsta postopka: Omejen postopek
Status: Objavljeno

Interna oznaka:07-OMP080620-02
Predmet: DOBAVA OKOLJU PRIJAZNIH ČISTIL, RAZKUŽIL IN SANITARNEGA MATERIALA     
Vrsta postopka: Omejen postopek
Status: Objavljeno

Interna oznaka:06-OP220520-02
Predmet: NABAVA IN VZDRŽEVANJE DELJENIH KLIMATSKIH NAPRAV     
Vrsta postopka: Odprti ostopek
Status: Objavljeno