Javno naročilo št. 19-OP310816-02

Interna oznaka: 19-OP310816-02
Oznaka na Portalu: JN005916/2016-B01
Predmet: SISTEM ZA IDENTIFIKACIJO MIKROORGANIZMOV
              S POMOČJO MALDI-TOF TEHNOLOGIJE

Vrsta postopka: Odprti postopek
Status: Objavljeno
Razpisna dokumentacija: Sistem za identifikacijo mikroorganizmov
Priloga 4: Specifikacija
ESPD: ESPD 19-OP310816-02