Interna oznaka: 13-NMV080818-02
Predmet: Nabava avtomatskega ekstrakcijskega sistema za določevanje maščob v živilih     
Vrsta postopka: Naročio male vrednosti
Status: Objavljeno
Interna oznaka: 12-OP270718-02
Predmet: NABAVA TEKOČINSKEGA KROMATOGRAFA S TANDEMSKIM MASNIM DETEKTORJEM (LC/MS/MS)    
Vrsta postopka: Odprti postopek
Status: Objavljeno
Interna oznaka: 11-NM250718-02
Predmet: Nabava in instalacija Titratorja za potenciometrične in Karl Fischer titracije    
Vrsta postopka: Naročio male vrednosti
Status: Objavljeno
Interna oznaka: 10-NMV070618-02
Predmet: Nabava in inštalacija visokozmogljivih tekočinskih kromatografov (HPLC)    
Vrsta postopka: Naročio male vrednosti
Status: Objavljeno
Interna oznaka: 09-NMV060618-02
Predmet: Plinski kromatograf z vzorčevalnim sistemom za vnos tekočega vzorca in vzorca s parne faze   
Vrsta postopka: Naročio male vrednosti
Status: Objavljeno