Interna oznaka: 02-OP200218-02
Predmet:Dobava in namestitev računalniške opreme  
Vrsta postopka:Odprti postopek
Status: Objavljeno
Interna oznaka: 01-OP150218-02
Predmet:Dobava potrošnega materiala za laboratorij  
Vrsta postopka:Odprti postopek
Status: Objavljeno
Interna oznaka: 20-NMV151217-02
Predmet: Mikrobiološke varnostne komore  
Vrsta postopka: Naročio male vrednosti
Status: Objavljeno
Interna oznaka: 21-OP201217-02
Predmet: JAVNO NAROČILO ZA UREDITEV IN VZDRŽEVANJE INFORMACIJSKO KOMUNIKACIJSKEGA SISTEMA 
Vrsta postopka:Odprti postopek
Status: Objavljeno
Interna oznaka: 19-NMV051217-02
Predmet: Avtomatiziran sistem za pripravo vzorcev za analitiko vod 
Vrsta postopka: Naročio male vrednosti
Status: Objavljeno