Interna oznaka: 17-NMV141117-02
Predmet: Poštne in kurirske storitve 
Vrsta postopka: Naročio male vrednosti
Status: Objavljeno
Interna oznaka: 17-NMV141117-02
Predmet: Poštne in kurirske storitve 
Vrsta postopka: Naročio male vrednosti
Status: Objavljeno
Interna oznaka: 16-NMV071117-02
Predmet: Nabava avtomatskih parnih sterilizatorjev in vzdrževanje
Vrsta postopka: Naročio male vrednosti
Status: Objavljeno
Interna oznaka: 14-NMV051017-02
Predmet: Vzdrževanje sistemske računalniške opreme
Vrsta postopka: Naročio male vrednosti
Status: Objavljeno
Interna oznaka: 15-NMV101017-02
Predmet: Predelava in dodelava tovornega dela vozila ter homologacija vozila
Vrsta postopka: Naročio male vrednosti
Status: Objavljeno