Interna oznaka: 24-NMV191016-02
Predmet: Nabava Plinskega kromatografa (GC)
Vrsta postopka: Naročilo male vrednosti
Status: Objavljeno
Interna oznaka: 22-NMV101016-02
Predmet: Nabava aparature za PCR
Vrsta postopka: Naročilo male vrednosti
Status: Objavljeno
Interna oznaka: 23-NMV151016-02
Predmet: Nabava analizatorja AOX s pripadajočo opremo
Vrsta postopka: Naročilo male vrednosti
Status: Objavljeno
Interna oznaka: 20-OP0310016-02
Predmet: Dobava reagentov
Vrsta postopka: Odprti postopek
Status: Objavljeno
Interna oznaka: 16-OP010816-02
Predmet: Dobava DDD preparatov
Vrsta postopka: Odprti postopek
Status: Objavljeno