Interna oznaka: 04-OP120216-02
Predmet: NABAVA ZAŠČITNE IN VAROVALNE OPREME I
Vrsta postopka: Odprti postopek
Status: Objavljeno
Interna oznaka: 02-NMV250116-02
Predmet:POMIVANJE STEKLOVINE V LABORATORIJIH
Vrsta postopka: Naročilo male vrednosti
Status: Objavljeno
Interna oznaka: 28-OP081215-02
Predmet:KEMIKALIJE
Vrsta postopka: Odprti postopek
Status: Objavljeno
Interna oznaka: 29-NMV071215-02
Predmet:NALIVALNA LINIJA ZA GOJIŠČA
Vrsta postopka: Naročilo male vrednosti
Status: Objavljeno
Interna oznaka: 27-NMV131115-02
Predmet:GENETSKI ANALIZATOR
Vrsta postopka: Naročilo male vrednosti
Status: Objavljeno