Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (v nadaljevanju: prodajalec) v skladu s 1. točko 35. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 50/14, 76/15; v nadaljevanju: ZSPDSLS) in prvim odstavkom 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju držav in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14, 58/16; v nadaljevanju: uredba) objavlja

NAMERO O SKLENITVI NEPOSREDNE POGODBE

o brezplačnem prenosu premičnin Inštitutu Jožef Stefan, Jamova 39, 1000 Ljubljana in sicer: MASNI SPEKTROMETER THERMO DELTA PLUS, AVTOMATSKI VZORČEVALNIK COMBIPAL CTC ANALYTICS, ELEMENTNI ANALIZATOR CARLO EEBA EA 1110 CHN in SCINTILACIJSKI SPEKTROMETER WALAC-PE QUANTULUS 1220+software