Naziv DM: ANALITIK V LABORATORIJSKI MEDICINI III
Lokacija zaposlitve: MARIBOR
Rok prijave: 22.10.2020
Opis DM: ANALITIK V LABORATORIJSKI MEDICINI III - CMM-MARIBOR.docx

Naziv DM: ANALITIK V LABORATORIJSKI MEDICINI III
Lokacija zaposlitve: NOVO MESTO
Rok prijave: 22.10.2020
Opis DM: ANALITIK V LABORATORIJSKI MEDICINI III - CMM-NOVO MESTO.docx

Naziv DM: LABORATORIJSKI TEHNIK III - PRIPRAVNIK
Lokacija zaposlitve: Nova Gorica
Rok prijave: 21.10.2020
Opis DM: LABORATORIJSKI TEHNIK III - PRIPRAVNIK - CKA-NOVA GORICA.docx

Naziv DM: ANALITIK V LABORATORIJSKI MEDICINI III - PRIPRAVNIK
Lokacija zaposlitve: Maribor
Rok prijave: 15.10.2020
Opis DM: ANALITIK V LABORATORIJSKI MEDICINI III - PRIPRAVNIK - CMM-MARIBOR-2 zaposlitvi.docx

Naziv DM: ANALITIK V LABORATORIJSKI MEDICINI III - PRIPRAVNIK
Lokacija zaposlitve: Celje
Rok prijave: 18.10.2020
Opis DM: ANALITIK V LABORATORIJSKI MEDICINI III - PRIPRAVNIK - CMM-CELJE.docx