Oddelek za medicinsko mikrobiologijo Maribor PRVOMAJSKA 1
2000 MARIBOR
+386 59 689 681  sprejemna pisarna
 +386 2 4500 193  fax
Oddelek za mikrobiološke raziskave PRVOMAJSKA 1
2000 MARIBOR
+386 2 4500 183  sprejemna pisarna
 +386 2 4500 193  fax
Oddelek za medicinsko mikrobiologijo Celje GREGORČIČEVA 5
30000 CELJE
+386 3 4251 210  sprejemna pisarna
 +386 3 4251 212  fax
Oddelek za medicinsko mikrobiologijo Koper VERDIJEVA 11
6000 KOPER
+386 5 6630 860  sprejemna pisarna
 +386 5 6630 888  fax
Oddelek za medicinsko mikrobiologijo Kranj GOSPOSVETSKA 12
4000 KRANJ
+386 4 2017 164  sprejemna pisarna
 +386 4 2017 165  fax
Oddelek za javnozdravstveno mikrobiologijo Ljubljana GRABLOVIČEVA 44
1000 LJUBLJANA
+386 1 5205 700  sprejemna pisarna
 +386 1 5205 704  fax
Oddelek za javnozdravstveno mikrobiologijo Ljubljana -
Laboratorij za javnozdravstveno virologijo
BOHORIČEVA 15
1000 LJUBLJANA
+386 1 4342 610  sprejemna pisarna
 +386 1 4342 612  fax
Oddelek za medicinsko mikrobiologijo Murska Sobota
ARHITEKTA NOVAKA 2b
9000 MURSKA SOBOTA
+386 2 5302 160  sprejemna pisarna
 +386 2 5302 161  fax
Oddelek za medicinsko mikrobiologijo Nova Gorica VIPAVSKA CESTA 13
5000 NOVA GORICA
+386 59 689 600  sprejemna pisarna
 +386 5 3308 619  fax
Oddelek za medicinsko mikrobiologijo Novo mesto   MEJ VRTI 5
8000 NOVO MESTO
+386 7 3934 120  sprejemna pisarna
 +386 7 3934 101  fax