Analize opravljamo v različnih vrstah vzorcev, nekaj večjih skupin matriksov vzorcev:

 • vode – pitne, bazenske, mineralne, podtalne, površinske, izcedne, ustekleničene, izvirske, odpadne,…
 • rastlinski vzorci
 • vzorci živil – rastlinskega in živalskega izvora (sadje, zelenjava, žitarice, sokovi, alkoholne pijače, meso, mesni izdelki, olje, mleko, mlečni izdelki,…)
 • vzorci živil ekološke in integrirane pridelave
 • otroška hrana
 • odpadki, mulji, blato
 • izlužki odpadkov
 • tla, sedimenti
 • kozmetika, čistila
 • blago in izdelki iz blaga
 • papir, karton in izdelki iz papirja ali kartona
 • materiali, namenjeni stiku z živili in stiku s pitno vodo
 • emisije – vzorci zraka
 • imisije – prašne usedline
 • različne učinkovine ali zdravila
 • proizvodi splošne varnosti
 • delovno okolje