•  Aflatoksin B1
 • Aflatoksin B2
 • Aflatoksin G1
 • Aflatoksin G2
 • Aflatoksin M1 (mleko in mlečni izdelki)
 • DON (15-AC DON, 3-AC-DON)
 • Fumonizin B1, B2
 • Nivalenol
 • Ohratoksin A
 • Patulin
 • Toksin T-2 in HT-2
 • Vsota (B1+B2+G1+G2)
 • Zearalenon