• Benzojska kislina
  • Na-benzoat
  • Sorbinska kislina
  • K-sorbet
  • Parabeni
  • Izotiazoloni