Maščobne kisline C 4:0 - C 24:1 :

 • Butanojska kislina C 4:0
 • Heksanojska C 6:0
 • Oktanojska kislina C 8:0
 • Dekanojska kislina C 10:0
 • Undekanojska C 11:0
 • Laurinska kislina C 12:0
 • Tridekanojska kislina C 13:0
 • Miristinska kislina C 14:0
 • Pentadekanojska kislina C 15:0
 • Palmitinska kislina C 16:0
 • Palmitoleinska kislina C 16:1
 • Heptadekanojska kislina C 17:0
 • Stearinska kislina C 18:0
 • Oleinska kislina C 18:1
 • Linoleinska kislina C 18:2
 • Linolenainska kislina C 18:3
 • Nonadekanojska kislina C 19:0
 • Eikozanojska kislina C 20:0
 • Eikozenojska kislina C 20:1
 • Eikozadienojska kislina C 20:2
 • Eikozatrienojska kislina C 20:3
 • Heneikozanojska kislina C 21:0
 • Dokozanojska kislina C 22:0
 • Eruka kislina C 22:1
 • Trikozanojska kislina C 23:0
 • Tetrakozanojska kislina C 24:0
 • Tetrakozadecenojska C 24:1

Omega 3 maščobne kisline

Omega 6 maščobne kisline

Enkrat nenasičene maščobne kisline

Večkrat nenasičene maščobne kisline

Nasičene maščobne kisline

Trans maščobne kisline