Kombinacija uporabe neselektivne ekstrakcije in analize z GC/MS (SCAN) omogoča identifikacijo organskih spojin, ki jih ciljano/ kvantitativno ne določamo. Običajne kvantitativne metode zajemajo le omejeno število spojin (običajno 100-200), informacije o vseh ostalih spojinah pa so tako izgubljene – uporaba SCAN analize pa omogoča prav pridobivanje teh informacij.

Pri tem je potrebno poudariti, da nam dolgoletne izkušnje, razpoložljiva oprema (s kombinacijo posebne tehnike SBSE - Twister) ter bogate knjižnice masnih spektrov (lastne knjižnice, NIST knjižnice s skoraj 170.000 spektri in DRS software) omogočajo uspešno identifikacijo organskih spojin v najrazličnejših materialih.