Nepravilen odvzem in transport vzorcev za mikrobiološke preiskave lahko pomembno vpliva na rezultat, zato vzorce, ki ne ustrezajo splošno uveljavljenim mikrobiološkim standardom, zavrnemo.

Razlogi za zavrnitev vzorcev:

  1. Vzorec ni primeren za zahtevano preiskavo (močno lipemičen/hemoliziran in neuporaben serum za serološke preiskave, vzorec je neustrezne kakovosti/količine).

  2. Identifikacija vzorca ni mogoča (na embalaži ni podatkov o pacientu/preiskavi/odvzemu, spremni list brez vzorca/vzorec brez spremnega lista, podatki na spremnem listu in vzorcu niso skladni).

  3. Vzorec poslan v neprimerni embalaži ali transportnem gojišču (prazna embalaža/ni vzorca, razlit vzorec/slabo zaprta embalaža/poškodovana embalaža, ni uporabljeno transportno gojišče/napačno uporabljeno/pretečen rok uporabe transportnega gojišča ali posodice).

  4. Preklic naročila (ni več potrebe po odvzemu vzorca, vzorca ni mogoče odvzeti, vzorec in spremni list ponovno poslan v laboratorij iz drugega oddelka, vzorec je odvzet dvakrat).

  5. Ne delamo naročene preiskave (vzorec za biokemične ali druge preiskave).

V primeru zavrnjenega vzorca, nepravilnosti ali pomanjkljivosti čimprej odpravimo ali vzorec ponovno pravilno odvzamemo in transportiramo na predpisan način.

Vsa pojasnila v zvezi z odvzemom in transportom vzorcev so dostopna v prilogah, prejmete jih tudi na posameznih lokacijah Oddelkov za medicinsko mikrobiologijo.