V okviru Blejskega vodnega festivala je 1. decembra 2020 potekal virtualni panel o ključnem pomenu vode. Dr. Nataša Sovič z NLZOH je poudarila pomen vode za zagotavljanje ustrezne higiene v času pandemije ter predstavila ukrepe na področju spremljanja kakovosti pitne vode v Sloveniji. Udeleženci so se strinjali, da skupaj nosimo odgovornost za zavarovanje čiste pitne vode.

Onesnažen zrak vpliva na zdravje in počutje ljudi bolj kot drugi vplivi iz okolja. V zadnjih desetletjih se je kakovost zunanjega zraka precej izboljšala. Kljub temu se v Sloveniji kot tudi v drugih evropskih državah še vedno soočamo s problemom visoke in občasno čezmerne onesnaženosti zraka.

Zaradi dolgoletnih izkušenj NLZOH z raziskovanjem patogenov v odpadni vodi, so v Oddelku za javnozdravstveno mikrobiologijo Ljubljana takoj začeli metode za odkrivanje RNK SARS-CoV-2, s katerimi so nato odkrili RNK SARS-CoV-2 v odpadni vodi Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja UKC Ljubljana.

48. teden 2020 (22. 11. 2020 do 29. 11. 2020)

Število obiskov in posvetov zaradi akutnih okužb dihal je v ambulantah osnovnega zdravstvenega varstva nižje kot v enakem obdobju lani. Ukrepi za zmanjšanje širjenja novega koronavirusa učinkujejo tudi na zamejitev drugih respiratornih okužb.

V skladu z določili Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o odrejanju in izvajanju ukrepov za preprečitev širjenja nalezljive bolezni COVID-19 na mejnih prehodih na zunanji meji, na kontrolnih točkah na notranjih mejah in v notranjosti Republike Slovenije, z dne 30. 9. 2020 (in vstopi v veljavo 1. 10. 2020), objavljamo seznam laboratorijev, ki smo jih prepoznali kot ustrezne.