V okviru Blejskega vodnega festivala je 1. decembra 2020 potekal virtualni panel o ključnem pomenu vode. Dr. Nataša Sovič z NLZOH je poudarila pomen vode za zagotavljanje ustrezne higiene v času pandemije ter predstavila ukrepe na področju spremljanja kakovosti pitne vode v Sloveniji. Udeleženci so se strinjali, da skupaj nosimo odgovornost za zavarovanje čiste pitne vode.

Onesnažen zrak vpliva na zdravje in počutje ljudi bolj kot drugi vplivi iz okolja. V zadnjih desetletjih se je kakovost zunanjega zraka precej izboljšala. Kljub temu se v Sloveniji kot tudi v drugih evropskih državah še vedno soočamo s problemom visoke in občasno čezmerne onesnaženosti zraka.

Zaradi dolgoletnih izkušenj NLZOH z raziskovanjem patogenov v odpadni vodi, so v Oddelku za javnozdravstveno mikrobiologijo Ljubljana takoj začeli metode za odkrivanje RNK SARS-CoV-2, s katerimi so nato odkrili RNK SARS-CoV-2 v odpadni vodi Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja UKC Ljubljana.

Odpornost bakterij proti antibiotikom ostaja pomemben javno zdravstveni problem v Sloveniji in v svetu. Čeprav je zanimanje strokovne in laične javnosti za to področje v času epidemije z novim korona virusom SARS-CoV-2 manjše, problem odpornosti ni manjši.

Vse novice v zvezi z novim koronavirusom SARS-CoV-2 in delovni časi naših labortaorijev.