Nedavne publikacije so pokazale, da je mogoče SARS-CoV-2 zaznati v blatu tako simptomatskih kot asimptomatskih bolnikov, iz česar sledi, da lahko odpadna voda vsebuje nukleinske kisline novega koronavirusa.

Zaradi dolgoletnih izkušenj NLZOH z raziskovanjem patogenov v odpadni vodi, so v Oddelku za javnozdravstveno mikrobiologijo Ljubljana takoj začeli razvijati metode za odkrivanje RNA SARS-CoV-2, s katerimi so nato odkrili RNA SARS-CoV-2 v odpadni vodi Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja UKC Ljubljana.

Z vsakodnevnim vzorčenjem bolnišnične odpadne vode so pričeli 1. junija in nadaljevali naslednjih 15 dni. Takrat je bilo število bolnikov zelo majhno in to obdobje so izkoristili za testiranje in optimizacijo metode. Ko je bil prisoten samo en bolnik z diagnozo COVID-19, so lahko zaznali pomnožek nukleinske kisline RNA SARS-CoV-2.

Raziskovalci v NLZOH uporabljajo najsodobnejšo tehnologijo, kjer s sekvenciranjem določajo bakterijske in virusne skupnosti v odpadni vodi.

Raziskovalci na področju raziskav voda in javnega zdravja po vsem svetu raziskujejo sledi novega koronavirusa v neobdelani odpadni vodi. Prve dokaze so sicer našli na Nizozemskem v študiji, v kateri so raziskovalci preučevali vzorce odpadne vode iz več nizozemskih mest in letališča. Ugotovitve slovenske raziskave so vodja oddelka dr. Metka Paragi in raziskovalci dr. José Goncalves, Tom Koritnik in Verica Mioč z Oddelka za javnozdravstveno mikrobiologijo Ljubljana nedavno objavili v ugledni znanstveni reviji Science of The Total Environment.

Cilj je z raziskavami na tem področju nadaljevati in jih uporabiti kot sistem zgodnjega opozarjanja na izbruhe COVID-19. Metodologijo bi lahko uporabili za spremljanje odpadnih vod iz ranljivih, majhnih skupnosti, npr. vrtcev, domov za ostarele, bolnišnic.

Raziskave je treba nadaljevati, da se optimizirajo metode epidemiologije odpadnih voda SARS-CoV-2. V času pandemije, ko se toliko osredotoča na diagnostiko, je nujno, da se pospešeno posveča tudi raziskavam javnega zdravja, da bomo lahko bolje obvladali trenutno pandemijo in se izognili prihodnji.