Vsako leto 31. maja obeležujemo Svetovni dan brez tobaka, ki letos poteka pod geslom »Zaščitimo mlade pred manipulacijo tobačne industrije. Preprečimo rabo tobaka in nikotina med mladimi«.

Raziskovalci Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano (NLZOH), Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor in Medicinske fakultete Univerze v Mariboru so pričeli z določanjem celotnih genomov novega koronavirusa, ki jih najdemo pri bolnikih v mariborski regiji.

V Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) izvajamo testiranje na prisotnost virusa SARS-CoV-2. Ker so z množičnim testiranjem na morebitne okužbe z novim koronavirusim povezani veliki finančni stroški, se je Paloma odločila, da NLZOH donira 10.000,00 EUR. Sredstva so bila na račun NLZOH nakazana danes.

Laboratoriji, tako Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) z lokacijami v Mariboru, Ljubljani in Kopru kot Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo v Ljubljani (IMI), izvajamo testiranje na prisotnost virusa SARS-CoV-2 v vzorcih zgornjih dihal (največkrat je to bris nosno-žrelnega predela). Laboratoriji delujemo skladno s smernicami Kordinacijske skupine za laboratorijsko diagnostiko SARS-CoV-2, ki jo je imenovalo Ministrstvo za zdravje v kateri so najkompetentnejši strokovnjaki s področja virusne diagnostike v Sloveniji.

Trenutno ni dokazov, da bi se okužba z novim koronavirusom SARS-CoV-2 prenašala preko domačih živali, živine ali živil. Ocenjujemo, da je rokovanje in uživanje zadostno toplotno obdelanih živil varno. Podatkov o tveganju pri rokovanju/uživanju toplotno neobdelanih živil ni, glede na podatke o preživetju drugih koronavirusov na površinah med transportom pa sklepamo, da je tveganje majhno. Pri rokovanju z živili svetujemo splošne higienske ukrepe.

Koronavirusi za preživetje potrebujejo živega gostitelja (žival ali človeka). V hrani ne morejo uspevati.