Začetek novega leta ponavadi pomeni tudi višek kurilne sezone. Vsak dan se ob prezračevanju stanovanja tega prav dobro zavemo, saj že pri prvem vdihu »svežega« zraka zaznamo specifičen vonj, ki nam draži nos in grlo. V medijih se pojavljajo opozorila o preseganju delcev (PM10) v zraku. Vzrok za to so predvsem individualna kurišča in gospodinjstva, ki v svojih kurilnih napravah sežigajo, poleg goriv, tudi raznovrstne odpadke in vlažen ali barvan odpadni les. Nekaj k poslabšani kakovosti zunanjega zraka prinesejo tudi meteorološke razmere, ki s toplotnimi inverzijami omogočajo nabiranje onesnaževal v prizemni plasti zraka – iz navedenega vzroka so poznane epizode (več dni, tudi en teden) prekomerno onesnaženega zraka.

Letos je prelomno leto za slovensko kongresno-turistično industrijo. Po dolgoletnih prizadevanjih Kongresnega urada Slovenije in njegovih članov, je bil v letošnjem letu ob podpori Slovenske turistične organizacije, v sodelovanju s Kongresnim uradom pri Turizmu Ljubljana in 16-imi sodelujočimi partnerji; zagnan projekt Slovenski ambasadorski program. Program je zastavljen v skladu z dobrimi praksami v tujini, kjer destinacije beležijo številne uspehe, prav na račun uspešnega razvoja in vodenja kongresnih in konferenčnih ambasadorskih programov.
Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) je v letu 2008 z namenom, da bi podprl evropske države pri prizadevanjih za ohranjanje učinkovitosti antibiotikov, določil 18. november kot dan ozaveščanja o antibiotikih. Pobudi se je v 2015 pridružila Svetovna zdravstvena organizacija in teden okrog 18. novembra opredelila kot Svetovni teden antibiotikov, v letošnjem letu je to od 18.11. do 24.11.
V okviru projekta »Razvoj in nadgradnja mreže mobilnih enot za izvajanje preventivnih programov in programov za zmanjševanje škode na področju prepovedanih drog« izvaja NLZOH analize prepovedanih drog.
Mobilna enota ekološkega laboratorija (MEEL) NLZOH se med 17 in 19. oktobrom 2019 udeležuje VII. Bogatajevih dni zaščite in reševanja. Na letošnjih dnevih se predstavljajo vsi najpomembnejši organi, sile za zaščito, reševanje in pomoč ter druge domače in tuje službe in nevladne organizacije, ki so v Sloveniji vključene v sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.