Strokovnjaka NLZOH Uroš Lešnik in mag. Benamin Lukan sta včeraj na okrogli mizi z naslovom Kakovost zraka in zdravje ljudi v Škofji Loki predstavila meritve delcev PM10 v naselju Godešič v Škofji Loki. Trenutno so na voljo rezultati za obdobje december 2018 do februar 2019.
NLZOH je v sodelovanju z Medobčinskim uradom za varstvo okolja Mestne občine Maribor raziskal kakovost
treh naravnih izvirov, ki jih občani pogosto uporabljajo kot vir pitne vode.

Dokument najdete tukaj.
V Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) ob svetovnem dnevu vode v tednu med 18. in 22. marcem 2019 fizičnim osebam z lastnim zajetjem pitne vode in njegovim uporabnikom nudimo cenejše preizkušanje vode.
V torek 26. februarja in v petek, 1. marca 2019 smo v Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) gostili skupino dijakov srednje Biotehniške šole Maribor.
Strokovnjaki Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) so v letu 2018 razvili nove analizne metode za spremljanje onesnaževal iz skupine fluoriranih spojin (perfluorooktanojska kislina - PFOA in perfluorooktansulfonska kislina- PFOS). Onesnaževala iz skupine fluoriranih spojin so na seznamih snovi, ki jih je potrebno prednostno spremljati v okolju. Možnost pojava teh snovi v okolju je zelo verjetna in lahko prestavljajo nevarnost tako za ljudi kot okolje na splošno.