Vabimo vas na srečanje PODNEBJE, OKOLJE IN ALERGIJE, ki bo 17. maja 2018, ob 15.30  uri na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, Območna enota Koper,Vojkovo nabrežje 4a Koper. 
Ob Svetovnem dnevu voda bomo v Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) za fizične osebe z lastnim zajetjem pitne vode izvajali mikrobiološka preskušanja pitne vode (Escherichia coli, enterokoki) po ugodnejši ceni 24,40 EUR z DDV. S tem želimo lastnikom lastnih zajetij pitne vode omogočiti analizo pitne vode iz lastnega zajetja, za katero se sicer odloči le malo lastnikov - fizičnih oseb.  Podatkov o kakovosti pitne vode iz lastnih zajetij zato praktično ni in okoli 130.000 ljudi ne ve, kakšno vodo sploh pijejo. V Sloveniji je izdanih več kot 20.000 vodnih dovoljenj za pitno vodo.
Evropska komisija je v mesecu februarju predstavila Predlog direktive o kakovosti vode namenjene za prehrano ljudi (direktiva o pitni vodi). Tudi v Sloveniji se želimo aktivno vključiti v razpravo ob pripravi nove direktive. Sočasno pa želimo upravljavcem predstaviti določene novosti v načrtovanju varne oskrbe s pitno vodo in prenesti izkušnje, ki so pridobljene v okviru meddržavnega projekta SIMURAT.
Dne 17.02.2018 je na podlagi petega odstavka 8. člena, enajstega odstavka 9. člena, sedmega odstavka 10. člena, četrtega odstavka 12. člena, tretjega odstavka 25. člena, štirinajstega odstavka 26. člena, in tretjega odstavka 28. člena Zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov (Uradni list RS, št. 9/17 in 29/17) v Sloveniji pričel veljati Pravilnik o poročanju o tobačnih in povezanih izdelkih (Uradni list RS, št. 9/18), ki se nahaja tukaj.

Sodelavci Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano smo se z ustnimi predstavitvami, posterji in članom znanastvenega odbora udeležili Kongresa o varnosti in kakovosti hrane z mednarodno udeležbo, ki ga je organiziral Nastavni zavod za javno zdravstveo Dr. Andrija Štampar v sodelovanju z Hrvaškim meroslovnim društvom, Univerzo v Zagrebu in Mrežo za nadzor varnosti in kakovosti živil za jugo-vzhodno Evropo, katere soustanovitelji in člani smo. Kongres je potekal od 21. do 24. novembra v Opatiji, Hrvaška. Osrednja tema predstavitev in razprav na kongresu so bila nova odkritja in bodoči izzivi na področju varnosti in kakovosti hrane.

Več o kongresu http://foodsq-congress.eu/