Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano v sodelovanju z Ministrstvom za zdravje in Nacionalnim inštitutom za javno zdravje organiziramo brezplačno izobraževanje za upravljavce sistemov za oskrbo s pitno vodo z naslovom Izdelava načrta za zagotavljanje varnosti pitne vode. Delavnici bosta potekali 17. novembra 2017 v predavalnici na Zaloški 29, Ljubljana in 23. novembra 2017 v predavalnici Prvomajska 1, Maribor.
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano v sodelovanju z Medobčinskim uradom za varstvo okolja in ohranjanje narave, dimnikarsko službo, Mariborsko plinarno, Energetsko agencijo za Podravje – EnergaP in sodelujočimi Občinami organiziramo brezplačna predavanja in posvete v Občinah Ruše, Miklavž na Dravskem polju in Duplek na temo kakovosti zunanjega zraka.
V Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano smo pridobili certifikat Konfederacije evropskih združenj za celovit nadzor nad škodljivci CEPA (Confederation of European Pest Management Associations), s katerim dokazujemo, da izpolnjujemo zahteve CEN standarda EN 16636:2015. S tem smo tudi formalno potrdili, da spadamo med najboljše evropske izvajalce storitev celovitega nadzora in zatiranja škodljivcev.
Na pobudo kitajskega združenja ter v soglasju z ostalimi globalnimi združenji izvajalcev DDD ukrepov in kitajskega centra za nadzor in preprečevanje bolezni, sodelujočega z WHO, v letošnjem letu prvič obeležujemo Svetovni dan ozaveščanja o škodljivcih. Sekcija izvajalcev DDD je ob tej priložnosti organizirala okroglo mizo – v razpravi smo sodelovali tudi strokovnjaki iz NLZOH.
Vabimo vas na strokovni posvet AMBROZIJA - KJE SMO DANES?, ki bo ki bo v petek, 23. junija 2017, med 9.30 in 14.00 uro v sejni dvorani Občine Lendava, Glavna ulica 20, 9220 Lendava.