POSLANSTVO

Z vrhunskimi zaupanja vrednimi laboratorijskimi storitvami in strokovno podporo prispevamo k varovanju zdravja posameznika in skupnosti, varovanju okolja in varnosti hrane.

VIZIJA

V Republiki Sloveniji smo vodilni in mednarodno priznani javnozdravstveni in okoljski laboratorij, ki temelji na vrhunskem znanju, visoki tehnologiji in mulitidisciplinarnem pristopu.

VREDNOTE

Strokovnost

Storitve, ki jih izvajamo za naše uporabnike, so vrhunske, v skladu z najnovejšimi spoznanji v različnih strokah. Dosegamo zahtevane standarde znanja v vseh naših dejavnostih, kar nam omogoča agilnost, s katero se odzivamo na nove izzive javnega zdravja, uvajamo nove tehnologije in opremo ter uspešno akreditiramo nove metode. V zavodu deluje ugleden raziskovalni tim z mednarodnimi referencami najvišjega ranga.

Neodvisnost

Naloge v vseh naših dejavnostih in oblikovanje strokovnih mnenj izvajamo neodvisno, ne da bi bili pod kakršnim koli vplivom, ki bi ogrožal strokovne presoje. Posamezniki delujejo nepristransko in v skladu z etičnimi standardi.

Odgovornost

Biti odgovoren pomeni odgovornost vsakega zaposlenega za izvajanje njegovih nalog v dogovorjenem času. Odgovornost je osebnostna drža posameznika tako v odnosu do sodelavcev in kolegov v drugih inštitucijah, uporabnikov storitev, kot tudi do premoženja in ugleda zavoda.

Zanesljivost

Točnost, natančnost, pravilnost in pravočasnost so temelj zanesljivosti in s tem zaupanja naših uporabnikov storitev. Osebno k temu prispeva vsak sodelavec s svojo kompetentnostjo in zavzetostjo ter z uporabo zanesljivih metod in opreme.

Sodelovanje

Sodelovanje je temeljni pogoj za doseganje skupnih ciljev pri našem multidisciplinarnem delu. Odprto in pošteno notranje komuniciranje ter razumevanje stališč sodelavcev drugih strok omogoča medsebojno usklajevanje v ozračju zaupanja, podpiranja in sodelovanja. Dobro sodelovanje razvijamo z zunanjimi deležniki, predvsem z uporabniki naših storitev, pristojnimi ministrstvi in sorodnimi strokovnimi ustanovami. Konstruktivno komunikacijo vzpostavljamo tudi z našimi konkurenti.

Pripadnost

Vsi zaposleni se zavedamo, da je treba poslanstvo, vizijo, vrednote, cilje in operativne naloge vzeti za svoje in si po svojih najboljših močeh prizadevati za uspešen razvoj zavoda. V zavodu smo zato, ker je to naša prva izbira.