Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano je organiziran v 5 centrih in skupnih strokovnih službah, s sedežem v Mariboru. Deluje na 8 lokacijah po Sloveniji in sicer v Celju, Ljubljani, Kopru, Kranju, Mariboru, Murski Soboti, Novi Gorici in v Novem mestu:

organigram thumb
Organigram NLZOH

CENTER ZA MEDICINSKO MIKROBIOLOGIJO

Predstavitev
Oddelki z laboratoriji in enotami

CENTER ZA MIKROBIOLOSKE ANALIZE ŽIVIL, VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA

Predstavitev
Oddelki z laboratoriji in enotami

CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ŽIVIL, VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA

Predstavitev
Oddelki z laboratoriji in enotami

CENTER ZA OKOLJE IN ZDRAVJE

Predstavitev
Oddelki z laboratoriji in enotami

URADNI KONTROLNI LABORATORIJ ZA KAKOVOST ZDRAVIL

Predstavitev

SKUPNE STROKOVNE SLUŽBE

Predstavitev
Oddelki z laboratoriji in enotami