V okviru Centra za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja (CMA) deluje 6 oddelkov s sedeži v Celju, Kranju, Kopru, Mariboru, Novem Mestu in Novi Gorici. Izvajamo storitve in svetovanje na področju mikrobioloških analiz živil, vod (pitne, mineralne, izvirske, kopalne, površinske in odpadne vode), kozmetičnih izdelkov, razkužil in farmacevtskih izdelkov ter na področju mikrobiološke kontrole pogojev okolja. Testiramo tudi protimikrobno delovanje za potrebe tekstilne in živilske industrije. Nudimo analize določanja prisotnosti gensko spremenjenih organizmov v živilih ter ugotavljanje potvorb mesa in mesnih izdelkov. Za industrijo in druge naročnike nudimo mikrobiološke analize za potrebe notranjega nadzora.

Center sodeluje v izvajanju posameznih strokovnih nalog povezanih z uradnim nadzorom Zdravstvenega Inšpektorata RS in Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin: mikrobiološka varnost pitnih in kopalnih vod, živil, kozmetičnih proizvodov, vodomatov in mineralnih vod.

V naših laboratorijih imamo vpeljan sistem zagotavljanja kakovosti in smo akreditirani po SIST EN ISO 17025. Oddelek Maribor deluje tudi v skladu z načeli dobre proizvodne prakse (GMP certifikat). Naročnikom zagotavljamo skladnost preskusnih metod z zahtevami mednarodnih standardov in s priznano strokovno literaturo. Sledimo trendom v tehnologiji in metodologiji ter se sproti prilagajamo spremembam v zakonodaji in zahtevam naročnikov. Zanesljivost rezultatov potrjujemo z uspešnim sodelovanjem v zunanjih primerjalnih shemah.

Strankam z našimi večletnimi izkušnjami zagotavljamo strokovno podporo ter hitro, profesionalno in kvalitetno obravnavo.

Oddelki z laboratoriji in enotami:

Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Maribor

Laboratorij za vode in druge vzorce okolja
Laboratorij za živila in predmete splošne rabe
Laboratorij za molekularno mikrobiologijo
Laboratorij za živila, vode in predmete splošne rabe, enota Ljubljana

Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Celje

Laboratorij za vode in druge vzorce okolja
Laboratorij za živila in predmete splošne rabe

Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Kranj

Laboratorij za vode in druge vzorce okolja
Laboratorij za živila in predmete splošne rabe

Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Koper

Laboratorij za vode in druge vzorce okolja
Laboratorij za živila in predmete splošne rabe
Laboratorij za higieno delovnega okolja

Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Nova Gorica

Laboratorij za vode in druge vzorce okolja
Laboratorij za živila in predmete splošne rabe

Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Novo mesto

Laboratorij za vode in druge vzorce okolja
Laboratorij za živila in predmete splošne rabe