NLZOH sodeluje v številnih nacionalnih in mednarodnih raziskovalnih projektih na področju javnega zdravja, mikrobiologije, kemije, molekularne biologije, varstva okolja in veterine. V okviru projektov sodelujemo z inštituti in univerzami v Sloveniji, Evropi ter v svetu.

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano je od ustanovitve leta 2014 uradno vpisan v evidenco raziskovalni organizacij pri ARRS.

Raziskovalna skupina NLZOH

NLZOH je tudi član Centra odličnosti za integrirane pristope v kemiji in biologiji proteinov (CO Cipkebip).

Raziskovalci NLZOH so kot predavatelji ali nosilci predmetov aktivno vključeni v izvajanje študijskih programov na Univerzi v Mariboru (Medicinska fakulteta, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, Fakulteta za zdravstvene vede, Fakulteta za naravoslovje in matematiko). V okviru projektov poteka tudi izobraževanje doktorandov, mladih raziskovalcev, diplomantov, magistrov druge bolonjske stopnje ter raziskovalne naloge srednješolcev.