Interreg Slovenija-Avstrija 2014-2020

Trajanje projekta: 01.7.2016-30.6.2019

Povzetek

Skupni izziv predstavlja dolgoročno zagotavljanje kakovosti teles podzemne vode na obeh straneh Mure, ki so po eni strani podvržena intenzivni kmetijski uporabi, po drugi strani pa se jih uporablja kot zbiralnik za oskrbo s pitno vodo. Splošni cilj je vzpostavitev čezmejnega sodelovanja za trajnostno ohranjanje in izboljšanje kakovosti spodnje Mure in povezanih teles podzemne vode, z namenom dolgoročno ohraniti dobro kakovostno stanje podtalnice. To bo pozitivno vplivalo tudi na stanje površinske vode reke Mure na obmejnem območju v dolžini 67 km. Neposredni učinki temeljijo na celovitem delovanju večjih delov projektnega območja in na različnih ravneh (meritve, modeliranje, strategija preprečevanja) prispevajo k zmanjšanju iznosa hranil iz kmetijstva in s tem k izboljšanju kakovosti vode v projektni regiji. S čezmejnim pristopom bomo ustvarili pogoj, da se ukrepi za zagotavljanje in/ali izboljšanje kakovosti podtalnice, kot npr. s spremenjeno rabo tal, zaradi infiltriranih snovi iz Mure v telesu podzemne vode na drugi strani Mure ne bodo ponovno nevtralizirali. V zvezi s tem je razvoj skupne strategije za soobstoj kmetijstva in varstva podtalnice zelo pomemben. Trajnostno izboljšanje okoljskih razmer bo koristilo vsem prebivalcem, ki živijo v projektni regiji. Uporabljene metode same po sebi niso nove; kljub temu pa povezana uporaba meritev podrobnih postopkov, njihovo regionalno modeliranje in spremljanje na obeh straneh Mure predstavljajo inovativen pristop.

 Več informacij: