Evropsko teritorialno sodelovanje program čezmejnega sodelovanja Slovenija-Hrvaška 2007-2013

Trajanje projekta: 18.12.2013 – 17.3.2015

Povzetek

Celoten projekt je usmerjen v varovanje čezmejnih podzemnih vod in zagotavljanje zadostnih količin kakovostne pitne vode, skladno s smernicami Vodne direktive (EU Water Framework Directive).Projekt vključuje naslednja načela trajnostnega razvoja: spodbujanje in varovanje osnovnih pravic (v tem primeru pravice prebivalstva do kakovostne pitne vode), boljše gospodarjenje z naravnimi viri (v tem primeru gospodarjenje s podzemnimi vodami), sodelovanje prebivalstva (v tem primeru spodbuda projekta s pomočjo tiskanih promocijskih gradiv, interaktivnih delavnic za ciljne skupine, s pomočjo proste dostopnosti do podatkov in rezultatov preko spletnih strani in aplikacije).V okviru projekta bosta izvedeni dve delavnici na katerih bodo sodelovale ciljne skupine (lokalna administracija, nevladne organizacije, lokalno prebivalstvo, javne službe), s čemer bo javnost seznanjena z dejavnostmi in rezultati projekta na eni stran, po drugi strani pa bodo neformalni način njihovega izobraževanja o varovanju čezmejnih kraških podzemnih vod in trajnostnemu razvoju takih območij. Posebej pomembna je predvideno dejavno vključevanje ciljnih skupin v usklajevanje skupnih načrtov in smernic. Razvoj teh območij je lahko trajnosten samo s pomočjo skupinih koordiniranih dejavnosti in motivacije lokalnega prebivalstva, ki je dobro obveščeno z zanesljivimi informacijami.

 Več informacij: www.istra-hidro.eu