PLASMA SEED TREATMENT-Inovativna EKO plazemska obdelava semen

(za setev ter za prehrano ljudi in živali)

Evropski sklad za regionalni razvoj

Trajanje projekta: 1.1.2019-31.12.2021

OPIS OPERACIJE

Vodilni partner projekta je podjetje INTERKORN d.o.o. Ostali konzorcijski partnerji so IJS, TRAC d.o.o., ŽIPO Lenart d.o.o., Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, KGZS-ZAVOD MB. Aktivnosti znotraj projekta se bodo izvajale med 1.1.2019 in 31.12.2021.

Operacija bo doprinesla k povečani inovacijski aktivnosti podjetij s prenosom znanj iz znanstveno raziskovalnih organizacij v gospodarstvo. Do danes se plazemska tehnologija še ni uporabljala za tako pomembno in tehnološko zahtevno operacijo obdelave semen za izboljšanje kaljivosti semen in njihovo odpornost na bolezni. Zaradi globalne inovacije bo rezultat projekta globalno trženje ter globalni prenos in delitev znanja, ki bo direktno na voljo preko objavljenih člankov in patentov.

NAMEN OPERACIJE

RRP projekt ima glavni namen v razvoju popolnoma ekološkega postopka obdelave semen, ki bo iz semenskega in ne-semenskega materiala žit (pšenica, ječmen, koruza) poleg gliv uspešno odstranil tudi problematične mikotoksine.

CILJI OPERACIJE

  • Prototip tehnološke linije za plazemsko obdelavo semen
  • Razvoj tehnologije plazemskega razkuževanja semen in ekološkega tretiranja semen,
  • razkuženih z uporabo plazemske tehnologije
  • Priprava in objava strokovnih in znanstvenih člankov
  • Zaščita intelektualne lastnine s prijavo patentov

FINANČNA PODPORA

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Vrednost RRP projekta znaša 2.648.835,00 €, zasebni viri predstavljajo od tega 829.308,50 €, EU in nacionalni viri pa 1.819.526,50 €.

REZULTATI OPERACIJE

  • Razvita tehnologija plazemske obdelave semen pšenice, ječmena in koruze (za setev in prehrano ljudi)
  • Razvit prototip tehnološke linije za plazemsko obdelavo semen pšenice, ječmena in koruze