LIFE Programme

Trajanje projekta: 1.7.2013 – 31.12.2016

Povzetek

Projekt bo prispeval k blaženju in prilagajanju podnebnim spremembam v Evropi, ki se med drugim manifestirajo v obliki pomanjkanja vode in pogostih sušah. Trajnosten pristop k učinkoviti rabi vode in oblikovanju družbe, ki varčuje z vodo, se bo demonstriral na mali čistilni napravi v občini Šentrupert. Voda, ki bo konvencionalno očiščena v mali čistilni napravi, bo v drugi fazi dodatno očiščena z inovativnim postopkom remediacije z uporabo nanodelcev nič valentnega železa in sicer do takšne stopnje, da bo pridobila status pitne vode. Preko povratne zanke bo nato vrnjena uporabnikom. Ta voda sicer ne bo namenjena za pitje,

...

Evropsko teritorialno sodelovanje program čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Trajanje projekta: 1.8.2012 – 31.1.2015

Povzetek

Reka Soča se v svojem 137 km dolgem toku neprestano spreminja; iz brhke gorske lepotice prehaja v umirjeno reko, ki se izliva v Jadransko morje. Je čezmejna reka in to močno zaznamuje njen značaj, saj povezuje dve državi, dve kulturi, dva naroda.

Pri obravnavah porečij mnogokrat prihaja do konfliktov med različnimi interesi, saj ljudje reke uporabljamo za športne, rekreacijske in turistične namene, za pridobivanje električne energije, pomemben je potencial namakanja, upoštevati pa je potrebno tudi različne vrste

...

Evropsko teritorialno sodelovanje program čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013

Trajanje projekta: 1.11.2011-31.10.2014

Povzetek

Glavni cilj projekta je razviti čezmejni sistem upravljanja z vodami na urbanem območju Gorice in Nove Gorice. Sistem vključuje površinske vode (poplavna ogroženost, kvaliteta), podzemne vode (razpoložljivost, možnost energetske izrabe, kakovost in zaščita) in odpadne vode (čiščenje). Ob upoštevanju poglobljenega poznavanja voda in sicer z evidentiranjem pritiskov, ki vplivajo na sistem, pripadajočih obremenitev in onesnaženja vodnega okolja, bo razvit skupni sistem, ki bo omogočil učinkovito upravljanje voda tudi v skladu z

...

CENTRAL EUROPE

Trajanje projekta: 1.7.2011 – 31.12.2014

Povzetek

Ekipa projekta UFIREG je sestavljena iz strokovnjakov s področja onesnaževanja okolja/zraka in zdravja ljudi iz štirih evropskih držav. Njen namen je prispevati k reševanju zdravja ljudi. Projekt se je začel  1. julija 2011 in se bo končal 31. decembra 2014. V okviru  UFIREG projekta bomo merili ultra fine delce v petih evropskih mestih (Dresden, Augsburg, Praga, Ljubljana in Chernivtsi) ter analizirali njihov vpliv na zdravje ljudi. Ocenjuje se, da bi lahko ultra fini delci vplivali na zdravje ljudi v teh petih mestih. S pridobljenimi rezultati bomo prispevali k okoljski politiki v Evropi (Clean

...

Evropsko teritorialno sodelovanje program čezmejnega sodelovanja Slovenija-Avstrija 2007-2013

Trajanje projekta: 1.7.2010-31.12.2013

Povzetek


Cilj projekta PMinter je poglobitev razumevanja o interakciji lokalnih in regionalnih emisij, meteorologije, inštrumentov za vzdrževanje kakovosti zraka in širjenjem škodljivih snovi s pomočjo računalniške simulacije in meritev na skupnem čezmejnem območju Celovca s spodnjo avstrijsko Koroško, južne avstrijske Štajerske in Maribora s severno Slovenijo.

Obravnavana bodo naslednja strokovna vprašanja:

•  vir visokega deleža, ki ga k onesnaženosti s PM10 prispeva ozadje;
•  vpliv malih

...