Trajanje projekta: 1.1.2015-31.12.2019

Povzetek

Črevesna mikrobiota ima zelo raznolike vplive na zdravje ljudi, med pomembnejšimi je tudi zaščita pred okužbo s patogenimi mikroorganizmi. V tem projektu bomo proučevali črevesno mikrobioto z molekularnimi in gojitvenimi metodami ter primerjalno v in-vitro modelu (ki bo razvit kot del programa), pri bolnikih in pri zdravih prostovoljcih. Skupine bolnikov bodo vključevale različne populacije bolnikov s Clostridium difficile okužbo, bolnike zdravljene z različnimi antibiotiki ter dolgoročno tudi bolnike kolonizirane z večkratno odpornimi bakterijami (ESBL, VRE). Prav tako bomo in-vitro model uporabili za študije modulacije črevesne mikrobiote s fagi ali s probiotiki ter za

...

Trajanje projekta: 1.1.2015-31.12.2019

Povzetek

Predlog programa zajema raziskave na področju razvoja novih zdravilnih učinkovin, preučevanja toksičnosti kot posledico stranskih učinkov zdravil in ocenjevanje toksičnosti za namen regulacije kemikalij po evropski REACH zakonodaji. Del programa je usmerjen v raziskave materialov v papirni in asfalterski industriji. Skupni imenovalec opisanih raziskav bo uporaba naprednih kemometrijskih metod, ki jih bomo optimizirali, razvijali in kombinirali s standardnimi matematičnimi in statističnimi metodami. Poudarek bo na kombiniranju kemometrijskih metod z metodami molekulskega modeliranja, s čimer bomo povečali učinkovitost in silico načrtovanja zdravilnih učinkovin. Takšen

...