Trajanje projekta: 1.1.2015-31.12.2019

Povzetek

Črevesna mikrobiota ima zelo raznolike vplive na zdravje ljudi, med pomembnejšimi je tudi zaščita pred okužbo s patogenimi mikroorganizmi. V tem projektu bomo proučevali črevesno mikrobioto z molekularnimi in gojitvenimi metodami ter primerjalno v in-vitro modelu (ki bo razvit kot del programa), pri bolnikih in pri zdravih prostovoljcih. Skupine bolnikov bodo vključevale različne populacije bolnikov s Clostridium difficile okužbo, bolnike zdravljene z različnimi antibiotiki ter dolgoročno tudi bolnike kolonizirane z večkratno odpornimi bakterijami (ESBL, VRE). Prav tako bomo in-vitro model uporabili za študije modulacije črevesne mikrobiote s fagi ali s probiotiki ter za proučevanje interakcij črevesne mikrobiote in bakterije C. difficile.

Več informacij:  www.sicris.si/search/prg.aspx?lang=slv&id=9222