Trajanje projekta: 1.10.2016-30.9.2017

Povzetek

Vse več je epidemioloških dokazov o povezavi med izpostavljenostjo ultra‐finim delcem ali nanodelcem in kardiorespiratornim zdravjem, ter zdravjem živčnega sistema. K splošnemu onesnaženju zraka z ultra‐finimi delci v določeni meri pripomorejo tudi ognjemeti. Za doseganje različnih efektov in barv se pri izdelavi pirotehničnega izdelka oziroma ognjemeta uporabljajo različne kemikalije, ki običajno vsebujejo fosfor, kalij, kalcij, svinec, magnezij, aluminij, silicij, železo, baker, barij, natrij, molibden. Pri eksploziji se iz pirotehničnega izdelka silovito sprostijo v zrak v obliki plinastih reakcijskih produktov in ultra‐finih delcev, ki nastanejo pri reakciji s kisikom oziroma pri reakciji med posameznimi deli eksploziva. V sklopu projekta bomo ocenili izpostavljenost ultra‐finim delcem, ki nastanejo kot posledica ognjemetov. Poskušali bomo oceniti povezavo med možnimi negativnimi vplivi na zdravje v času ognjemetov, ko je vsebnost ultra‐finih delcev v zraku povišana. Pridobljene informacije bomo nato uporabili za ozaveščanje javnosti o povečani izpostavljenosti v času ognjemetov in posledicami za zdravje. Na ta način bomo podprli Evropsko kemijsko zakonodajo REACH (registracija, evalvacija, avtorizacija in omejitve kemikalij), ki temelji na raziskavah izpostavljenosti snovem v okolju, ter izvajanje Parmske deklaracije o okolju in zdravju (WHO, 2010) in Akcijskega načrta za izvajanje Strategije RS za zdravje otrok in mladostnikov vpovezavi z okoljem 2012–2020 (Vlada RS, julij 2015). Rezultati, ki jih bomo realizirali v okviru projekta, bodo osnova za ukrepe za zmanjšanje "novih tveganj", ki jih povzročajo ultra‐fini delci in za sprejemanje učinkovitih ukrepov potrebnih za izboljšanje zdravja. Rezultati bodo tudi pomagali usmeriti pozornost javnosti na okoljsko tveganje, ki se ga še ne zavedamo dovolj – na tveganje zaradi izpostavljenosti ultra‐finim delcem, ne samo zaradi splošno onesnaženega okolja, ampak tudi zaradi ognjemetov in uporabe pirotehničnih sredstev.

Več informacij:  www.sicris.si/search/prj.aspx?lang=slv&id=10342