Trajanje projekta: 1.1.2011-30.9.2014

Povzetek

Bakterije iz rodu Listeria so ubikvitarni mikroorganizmi, ki so razširjeni povsod v naravi. Glavni rezervoar listerij so zemlja, rastline, krma in voda, lahko pa tudi okužene domače in divje živali ter ljudje. Za ljudi je patogena le L. monocytogenes, ki povzroča listeriozo. Odrasli zdravi ljudje zbolijo izjemoma, bolezen pa je pogostejša v dovzetnih populacijah, predvsem pri novorojenčkih in zelo majhnih otrocih, pri starejših ljudeh in ljudeh z oslabljenim imunskim odzivom. L. monocytogenes med vsemi bakterijami, ki se prenašajo s hrano, povzroča največjo obolevnost in smrtnost, poleg tega pa je med vsemi nesporogenimi bakterijami najbolj odporna proti ekstremnim pogojem okolja. Zaradi odpornosti proti nizkim temperaturam se lahko razmnožuje v vseh fazah hladne verige in pomeni veliko tveganje za kontaminacijo površin in živil.
Za človeka so najbolj nevarna živila, ki so namenjena uživanju brez predhodne termične obdelave (RTE-ready to eat). Hrana, ki vsebuje manj kot 100 cfu/g L. monocytogenes, sicer za odraslo zdravo populacijo ne pomeni večjega tveganja, vendar lahko ob neprimernem ravnanju z živilom, število bakterij močno naraste in tako živilo postane zdravju škodljivo. Kontaminirana živila je potrebno umakniti iz prodaje, kar povzroča tudi veliko gospodarsko škodo. 
V Sloveniji smo doslej uradno analizirali le vzorce živil (monitoring zoonoz), medtem ko se aktivno spremljanje bolezni pri živalih ne izvaja. Prav tako nimamo uradnih podatkov o izvoru in načinih širjenja bakterije L. monocytogenes v različnih okoljih predelovalne industrije. Za ugotavljanje vira okužbe bo potrebno tipizirati in primerjati seve, ki bodo izolirani v različnih okoljih, pri živalih, v predelovalni industriji, v živilih in pri ljudeh. Klasični načini serotipizacije so premalo občutljivi, zato jih bomo dopolnili z modernejšimi metodami za molekularno serotipizacijo (PCR) in molekularno subtipizacijo (PFGE). Tako bo mogoče spremljati širjenje bakterije v vseh fazah prehranske verige, od hleva do predelovalnega obrata oz. živilskega izdelka in končno do človeka.
V predlagani temi bomo raziskali najpogostejša mesta, kjer mikroorganizmi iz rodu Listeria lahko vstopajo v prehransko verigo in povzročajo okužbe pri ljudeh. Raziskavo bomo izvajali na več različnih nivojih (naravno okolje, žival, predelovalni obrati, živila, človek) in na podlagi tipizacije izoliranih sevov poskušali najti najpogostejše epizootiološke povezave.
Zato bomo spremljali in analizirali okužbe živali in ugotavljali poti prenosa L. monocytogenes iz primarne proizvodnje živali v predelavo živil. V obratih živilske industrije bomo sistematično vzorčili in preiskovali kritična mesta, kjer lahko prihaja do zunanje in notranje kontaminacije obratov. Predvidevamo, da bomo ugotovili najpomembnejše izvore in poti širjenja L. monocytogenes v predelavi rdečega mesa, perutninskega mesa, mlečnih in ribjih izdelkov ter obratov za pripravo hitro pripravljene hrane. Evidentirali bomo najpogosteje kontaminirana živila in izvedli potrebne dodatne preiskave živil. Shranili bomo vse izolate, ki jih bomo pridobili v posameznih fazah raziskave in jih serotipizirali s klasičnimi in molekularnimi metodami. Na podlagi subtipizacije z metodo PFGE bomo opravili epidemiološko analizo, v katero bomo vključili tudi človeške izolate. 
V raziskavi bodo sodelovali strokovnjaki različnih strok, kar bo prispevalo k prenosu znanja in uporabi usklajenih modernih metod (PCR, PFGE) za izdelavo strokovnih podlag v smislu preprečevanja kontaminacije živil z L. monocytogenes.
Rezultati naše raziskave bodo pomemben prispevek k proizvodnji zdrave, neoporečne hrane in izboljšanju javnega zdravja. Poleg tega bomo z evidentiranjem kritičnih točk in predlaganjem ukrepov za preprečevanje širjenja L. monocytogenes v posameznih fazah primarne proizvodnje in v predelavi živil živalskega izvora lahko omejili kontaminacijo živil in s tem preprečili gospodarsko škodo zaradi prepovedi prodaje izdelkov.

Več informacij:  www.sicris.si/search/prj.aspx?lang=slv&id=7173