Trajanje projekta: 1.1.2011-30.9.2014

Povzetek

Razvite evropske države, vključno s Slovenijo, v zadnjem desetletju uspešno znižujejo število mikrobnih (črevesnih) okužb s hrano pri človeku. Izjema pri tem so kampilobakterioze, saj njihova prevalenca celo narašča. Povzročitelji teh obolenj so termotolerantne črevesne bakterije iz rodu Campylobacter, predvsem C. jejuni in C. coli, najpogostejši vir okužbe pa živila - predvsem kontaminirano in premalo toplotno obdelano perutninsko meso, ki je najbolj tvegano živilo za prenos mikrobioloških okužb nasploh. Poraba tega živila je velika in še narašča. Ptice so naravni gostitelj za človeka patogenih kampilobaktrov, ki jih je med rejo živali in proizvodnjo mesa izjemno

...

Trajanje projekta: 1.1.2011-30.9.2014

Povzetek

Predlagani projekt obravnava možnosti omejevanja neugodnih stranskih učinkov uporabe FFS in konstantno zaostrovanje pogojev rabe FFS, ki je bolj ali manj samoumevno za večino prebivalcev, ki nimajo neposrednega stika s kmetijsko pridelavo. Predlog projekta je, namesto trenutnega sistema fiksnih varovalnih pasov pri uporabi FFS (površinske vode, aplikacija FFS na kmetijskih površinah, ki ležijo znotraj urbanih naselij), vzpostaviti sistem prilagodljivih varovalnih pasov, kot jih imajo v več državah EU. Tam kjer imajo prilagodljive oz. fleksibilne varovalne pasove imajo več pozitivnih, kot negativnih izkušenj, tako na segmentu spremljanja okoljskih parametrov, kot tudi

...

Trajanje projekta: 1.1.2011-30.9.2014

Povzetek

Bakterije iz rodu Listeria so ubikvitarni mikroorganizmi, ki so razširjeni povsod v naravi. Glavni rezervoar listerij so zemlja, rastline, krma in voda, lahko pa tudi okužene domače in divje živali ter ljudje. Za ljudi je patogena le L. monocytogenes, ki povzroča listeriozo. Odrasli zdravi ljudje zbolijo izjemoma, bolezen pa je pogostejša v dovzetnih populacijah, predvsem pri novorojenčkih in zelo majhnih otrocih, pri starejših ljudeh in ljudeh z oslabljenim imunskim odzivom. L. monocytogenes med vsemi bakterijami, ki se prenašajo s hrano, povzroča največjo obolevnost in smrtnost, poleg tega pa je med vsemi nesporogenimi bakterijami najbolj odporna proti ekstremnim

...

Trajanje projekta: 1.1.2011-30.6.2014

Povzetek

Clostridium difficile povzroča drisko, kolitis in psevdomembranozni kolitis pri osebah s porušeno črevesno mikrobioto, kar je običajo posledica zdravljenja z antibiotiki, in/ali različnimi kroničnimi boleznimi. Okužba s C. difficile (OCD) je v svetu trenutno med najpogostejšimi bolnišničnimi okužbami. Prav tako naraščajo doma pridobljeni primeri in okužbe pri živalih. Ta sprememba v epidemiologiji kaže na spremembo v biologiji bakterije, ki lahko vključuje i) razširjanje genotipov s povišano virulenco in ii) večje prekrivanje med možnimi rezervoarji (človek, živali, okolje). V prvem delu projekta bomo zato proučevali prisotnost različnih genotipov C. difficile v

...

Trajanje projekta: 1.1.2011-30.6.2014

Povzetek

Akutni gastroenteritis je pomemben vzrok smrtnosti v državah v razvoju in predstavlja večinski delež hospitalizacij otrok do 6. leta starosti zaradi nalezljivih bolezni. Čeprav je v zadnjih tridesetih letih mikrobiološka diagnostika močno napredovala, so gastroenteritisi še vedno v pomembnem deležu nepojasnjeni. Po podatkih iz literature in statističnih podatkih iz Slovenije, je še vedno več kot 30-odstotni delež nepojasnjenih gastroenteritisov. Od gastroenteritisov s pojasnjeno etiologijo je v večinskem deležu, do 70 %, vzrok virusna okužba. V novejših raziskavah z metagenomskimi pristopi, so dokazali številne nove virusne povzročitelje bolezni, predvsem tiste, ki

...