Trajanje projekta: 1.1.2011-30.9.2014

Povzetek

Predlagani projekt obravnava možnosti omejevanja neugodnih stranskih učinkov uporabe FFS in konstantno zaostrovanje pogojev rabe FFS, ki je bolj ali manj samoumevno za večino prebivalcev, ki nimajo neposrednega stika s kmetijsko pridelavo. Predlog projekta je, namesto trenutnega sistema fiksnih varovalnih pasov pri uporabi FFS (površinske vode, aplikacija FFS na kmetijskih površinah, ki ležijo znotraj urbanih naselij), vzpostaviti sistem prilagodljivih varovalnih pasov, kot jih imajo v več državah EU. Tam kjer imajo prilagodljive oz. fleksibilne varovalne pasove imajo več pozitivnih, kot negativnih izkušenj, tako na segmentu spremljanja okoljskih parametrov, kot tudi

...

Trajanje projekta: 1.1.2011-30.9.2014

Povzetek

Bakterije iz rodu Listeria so ubikvitarni mikroorganizmi, ki so razširjeni povsod v naravi. Glavni rezervoar listerij so zemlja, rastline, krma in voda, lahko pa tudi okužene domače in divje živali ter ljudje. Za ljudi je patogena le L. monocytogenes, ki povzroča listeriozo. Odrasli zdravi ljudje zbolijo izjemoma, bolezen pa je pogostejša v dovzetnih populacijah, predvsem pri novorojenčkih in zelo majhnih otrocih, pri starejših ljudeh in ljudeh z oslabljenim imunskim odzivom. L. monocytogenes med vsemi bakterijami, ki se prenašajo s hrano, povzroča največjo obolevnost in smrtnost, poleg tega pa je med vsemi nesporogenimi bakterijami najbolj odporna proti ekstremnim

...

Evropsko teritorialno sodelovanje program čezmejnega sodelovanja Slovenija-Hrvaška 2007-2013

Trajanje projekta: 1.1.2014 - 30.9.2015

Povzetek

Projekt ŽIVO! se nadaljuje v skladu s cilji, ki so bili realizirani v sklopu projekta KUP in z razširjeno partnersko strukturo ter večjo usmerjenostjo v vzpostavitev ustreznega monitoringa obilnosti in kakovosti vodnih virov iz obmejnega področja Slovenije in Hrvaške. Osnova za nadaljnjo trajnostno izvajanje takšnih aktivnosti na obmejnem območju je namensko opremljanje Znanstveno izobraževalnega centra Speleo hiša v Vodicah, ki je bil vzpostavljen po izvedeni rekonstrukciji stare šole v sklopu projekta KUP. Poleg ureditve Centra

...

Evropsko teritorialno sodelovanje program čezmejnega sodelovanja Slovenija-Hrvaška 2007-2013

Trajanje projekta: 18.12.2013 – 17.3.2015

Povzetek

Celoten projekt je usmerjen v varovanje čezmejnih podzemnih vod in zagotavljanje zadostnih količin kakovostne pitne vode, skladno s smernicami Vodne direktive (EU Water Framework Directive).Projekt vključuje naslednja načela trajnostnega razvoja: spodbujanje in varovanje osnovnih pravic (v tem primeru pravice prebivalstva do kakovostne pitne vode), boljše gospodarjenje z naravnimi viri (v tem primeru gospodarjenje s podzemnimi vodami), sodelovanje prebivalstva (v tem primeru spodbuda projekta s pomočjo tiskanih promocijskih

...

Evropsko teritorialno sodelovanje program čezmejnega sodelovanja Slovenija-Avstrija 2007-2013

Trajanje projekta: 1.7.2011-31.8.2014

Povzetek

Osnovni namen projekta je  vzpostaviti stalno obvladovanje kakovosti vodnih virov in podzemne vode  v sodelovanju med upravnimi institucijami, organizacijami za oskrbo z vodo in zainteresiranimi skupinami za zaščito kakovosti in količine podzemne vode, kot vira pitne vode. Ena izmed poglavitnih nalog je tudi izboljšanje informacijskega sistema za spremljanje količine in kemijskega stanja podzemne vode, vodnih tokov in tal, ki se uporablja za celovito ocenjevanje stanja onesnaženosti. Vsi partnerji projekta si želijo

...