Trajanje projekta: 1.1.2011-30.6.2014

Povzetek

Clostridium difficile povzroča drisko, kolitis in psevdomembranozni kolitis pri osebah s porušeno črevesno mikrobioto, kar je običajo posledica zdravljenja z antibiotiki, in/ali različnimi kroničnimi boleznimi. Okužba s C. difficile (OCD) je v svetu trenutno med najpogostejšimi bolnišničnimi okužbami. Prav tako naraščajo doma pridobljeni primeri in okužbe pri živalih. Ta sprememba v epidemiologiji kaže na spremembo v biologiji bakterije, ki lahko vključuje i) razširjanje genotipov s povišano virulenco in ii) večje prekrivanje med možnimi rezervoarji (človek, živali, okolje). V prvem delu projekta bomo zato proučevali prisotnost različnih genotipov C. difficile v

...

Trajanje projekta: 1.1.2011-30.6.2014

Povzetek

Akutni gastroenteritis je pomemben vzrok smrtnosti v državah v razvoju in predstavlja večinski delež hospitalizacij otrok do 6. leta starosti zaradi nalezljivih bolezni. Čeprav je v zadnjih tridesetih letih mikrobiološka diagnostika močno napredovala, so gastroenteritisi še vedno v pomembnem deležu nepojasnjeni. Po podatkih iz literature in statističnih podatkih iz Slovenije, je še vedno več kot 30-odstotni delež nepojasnjenih gastroenteritisov. Od gastroenteritisov s pojasnjeno etiologijo je v večinskem deležu, do 70 %, vzrok virusna okužba. V novejših raziskavah z metagenomskimi pristopi, so dokazali številne nove virusne povzročitelje bolezni, predvsem tiste, ki

...

Trajanje projekta: 1.1.2011-30.6.2014

Povzetek

V pitni in namakalni vodi ter v vodnih telesih vključenih v rekreacijske dejavnosti, so pogosto prisotni različni patogeni mikrobi. Njihova prisotnost je najpogosteje posledica izpustov odpadnih voda, naravnih nesreč, bioterorizma in/ali sproščanja industrijskih, kmetijskih in medicinskih odplak v vodne sisteme. V množici prisotnih mikrobov najdemo tako rastlinske kot tudi človeške in živalske viruse in bakterije. Zato postaja eno glavnih področij trajnostnega razvoja v globaliziranem svetu smotrno ravnanje z odpadnimi vodami, ki iztekajo iz čistilnih naprav. Iztok vode iz čistilne naprave se običajno konča v okoljskih vodotokih ali se uporabi za namakanje v kmetijstvu.

...

Trajanje projekta: 1.1.2011-30.6.2014

Povzetek

Iz nekoč delovno intenzivne panoge se je tekstilna industrija spremenila v visoko tehnološko intenzivno in inovativno industrijo. Prihodnost tekstilne industrije je v razvoju specifično funkcionalnih materialov, kot so npr. protimikrobno učinkovite tekstilije, ki omogočajo učinkovitejšo zaščito, boljšo nego in dobro počutje človeka. Projekt predstavlja funkcionalizacijo celuloznih vlaknatih materialov ob uporabi alternativnih aminskih polisaharidov (kvarternega in karboskimetiliranega hitozana ter kationiziranih ksilanov in galaktoglukomananov) za dosego protimikrobne učinkovitosti. Eden izmed najpomembnejših aspektov projekta pa bo sistematična študija

...